Metamorfos - bloggens födelse

2018-11-01 Jag har det senaste året börjat utveckla vingar. Först var de bara en skavande känsla. En känsla av att det fanns något mer. Inom mig. För ganska precis ett år sen trängde de igenom första lagret. Sen har de undan för undan letat sig fram genom kroppen. Förankrade i mitt inre. I det där innersta rummet. I det jag tror är min själ. Det är som om de kämpar för att veckla ut sig. Och för varje inre slöja jag lyckas föra åt sidan, desto större plats får vingarna. Metam