• Sanna Rådelius

Coming home to my true self

Uppdaterat: 29 okt. 2020

(English further down)

- Vem är du?

- Jag är Billie-Lo.

Mer finns inte att säga.

Hon säger det med en sådan självklarhet. En uppriktighet som inte ger utrymme för några frågetecken.


Jag är Billie-Lo. Vem skulle jag annars vara? Vad annat kan jag vara?

Sluta ställ så dumma frågor.


Hon är tre år och har ännu inte klätt sig själv med någon annan identitet än sin sanna natur.

Sin kärna. Sin själ.

Hon är sitt fulla jag och det är så magiskt.

Så enkelt, så självklart, så kärleksfullt.


Ibland bjuder hon in till rollspel. Då går hon totalt in i sin roll.

Om jag låtsas vara en hund, så blir hon direkt en omtänksam matte.

Och lika lätt som hon går in i rollen går hon också ur den. Allt är en lek.


Hon är Billie-Lo och hoppar då och då in i andra roller. Andra världar.

Men kommer hela tiden tillbaka till sig själv.


Jag tänker att vi kan lära mycket av denna treåring. Vi ”vuxna” är benägna att vara så fast i våra identiteter och de roller vi blivit tilldelade, eller valt att träda in i själva. Många av oss tror att vi är de där rollerna, maskerna. Och när vi plötsligt tappar masken så står vi där, nakna. Sårbara. Undrandes. Vem är jag? Vem är jag utan min mask?


Tänk om vi alla kunde hitta tillbaka till det där ursprunget. Den där självklara lilla stora människan som fortfarande finns där, mitt i dig. Bakom alla lager. Bakom identiteten, rollerna, maskerna. Ja, vem står där då?


Vem är jag?

Jag är Sanna. Bara Sanna.

En droppe i havet. Och hela havet i en droppe.

En divid. En människa.

Full av kärlek och nyfikenhet. Full av längtan efter andra. Kontakt. Samhörighet.

Och med en massa lust för lek.


Ja. Det är jag.

Vem är du?


Ps.Tack älskade unge för allt du lär mig om mig själv.— ENGLISH—


- Who are you?

- I am Billie-Lo.

There is nothing more to say.

She says it with such certainty. And a sincerity that doesn't leave room for any questions.


I am Billie-Lo. Who else would I be? What else can I be?

Stop asking such stupid questions.


She is three years old and has not yet draped herself with any other identity than her true nature. Her core. Her soul.

She is her full self and it is so magical.

So simple, so obvious, so loving.


Sometimes she invites you to role play. Then she totally goes into her role.

If I pretend to be a dog, she immediately becomes a loving dog owner.

And as easily as she goes into the role, she also goes out of it. Everything is a play.


She is Billie-Lo and occasionally jumps into other roles. Other worlds.

But she always comes back to herself.


I believe we can learn so much from this three-year-old. We "adults" are so stuck in our identities and the roles we have been assigned or chosen to take on ourselves. Many of us believe we are those roles, those masks. And when we suddenly lose the mask, we stand there, naked. Vulnerable. Wondering, who am I? Who am I beneath my mask?


Imagine if we could all find our way back to the origin. That certain little big person within you. Somewhere in your center. Your core. Behind all the layers. Behind the identity, the roles, and the masks. Who is standing there then? Who is that person


Who am I?

I am Sanna. Just Sanna.

A drop in the ocean. And the entire ocean in a drop.

A dividual. A human.

Full of love and curiosity. Full of longing for other people. Longing for connection. Belonging.

And with a desire to play.


Yep. That's me.

Who are you?


Ps. Thank you my darling child for everything you teach me about myself.

109 visningar0 kommentarer