• Sanna Rådelius

Kan du se din ryggsäck?

Uppdaterat: 29 okt. 2020


Vi bär alla en ryggsäck. En ryggsäck full av traditioner, normer, livsåskådningar, system och strukturer. En ryggsäck full av ”så här funkar det”: Så här funkar partier; så här funkar det demokratiska systemet; så här funkar samhället; så här funkar jag.

För att kunna skapa något nytt, för att möjliggöra för det okända och oupptäckta att födas fram, så måste vi utveckla förmågan att ta av oss den där ryggsäcken. Öva på att se på den och dess innehåll, acceptera den och se dess värde. Träna oss i att ställa den åt sidan och blicka mot horisonten. Vad är det som vill skapas nu? Vad är det som vill träda fram? 

När vi väl lyckats få syn på ryggsäcken och dess innehåll, då är vi fria att ta den av och på när vi vill. Istället för att styras av den så kan vi använda dess kraft i ett gemensamt skapande med okänt slutmål.

Vi äger skaparkraften. Allt som är skapat av människan kan vi förändra. Så, vad är det för värld som vill skapas? Vad är det för samhälle du vill skapa?

Samhället är du.


#metamodernism #skapa #samhällsutveckling

46 visningar0 kommentarer