• Sanna Rådelius

Responsible leaders wanted!

Uppdaterat: 29 okt. 2020

(Swedish below)


We are facing a time of change. Transformation.


The world is changing and no one knows what is to come.

What we do know is that the climate is changing because of our human footprint.

We know that technological development is happening with exponential speed.

We know that social and economic gaps are increasing.

We know that our globalized world is becoming more and more complex.

And we know that no one has the answers to the great challenges of our time.


Therefore, we need you, responsible leader. You who see and take responsibility for the whole. Who realizes that you cannot live either without trees or other people. You who dare to fight for our basic human needs. Food, water, clean air and yes, unconditional love.


We need you who have an authentic and unselfish intention and a strong moral compass. You who can put aside disagreements and ideological beliefs for the good of everyone.


We need you who dare to be human. Who dares to be your whole self and embrace the vulnerability it entails. You who dare to admit your failures, but who are also able to learn from them. Who dares to realize and admit that you don't have all the answers. And who dares to see things through even when it's painful. Even when it's tough.


We need you who have the ability to listen. Who listens with the will to understand. You who are able to stand in other people's shoes and view the world from their perspective. You who care about even those you've never met, those who are not like you. Who takes responsibility for those people and organisms who do not have a voice. And for those who have not yet been born.


We need you who can hold us. You who bring both your emotions and intellect to work. Who dare to feel your feelings and deal with your shadows. You who dare to be vulnerable and loving. You who dare to play and dance, cry and laugh.


We need you who know that the systems and structures we live in are created by us people. And that the systems and structures, as we know them today, can therefore be changed and developed by us, the people.


We need you who value the well-being of humankind and the planet higher than personal power. We need you who dare to demand the same of other leaders. We need you, who can bring more leaders together and move forward together. Who understands that each one of us sits on a piece of the solution and that we thereby need to co-create our future. Together.


Because it is about time. Our common future begs us to take responsibility. To take lead for a more mature, loving and responsible leadership.

Yes. A more feminine leadership.


United. Loving. Responsible.

For the sake of humankind.#rewirethesystem #feminineleadership


Photography: Magnus Åkerlind

--- SWEDISH ---


Vi står inför en tid av förändring. Transformation.


Världen förändras och ingen har svaret på vad som komma skall.

Vad vi vet är att klimatet förändras på grund av vårt mänskliga avtryck.

Vi vet att den teknologiska utvecklingen sker med exponentiell fart.

Vi vet att de sociala och ekonomiska klyftorna ökar.  

Vi vet att vår globaliserade värld blir allt mer komplex.

Och vi vet att ingen har svaren på vår tids stora utmaningar.


Därför behöver vi dig, du ansvarsfulla ledare. Du som ser och sätter helheten först. Som inser att du inte kan leva varken utan träd eller andra människor. Du som vågar kämpa för våra grundläggande mänskliga behov. Mat, vatten, ren luft och ja, ovillkorlig kärlek.


Vi behöver dig som har en autentisk och osjälvisk intention liksom en stark moralisk kompass. Som kan lägga undan meningsskiljaktigheter och ideologiska övertygelser för vårt allas bästa.


Vi behöver dig som vågar vara människa. Som vågar stå i dig själv och all den sårbarhet det innebär. Du som vågar erkänna dina misslyckanden, men som också förmår att lära dig av dem. Du som vågar stå för att du inte har alla svar. Som vågar stanna kvar även när det gör ont. Även när det är svårt.


Vi behöver dig som har förmågan att lyssna. Som lyssnar med viljan att förstå. Du som förmår att ställa dig i andra personers skor och se världen från deras perspektiv. Du som även bryr dig om dem du aldrig har träffat, även de som inte är som du. Som tar ansvar för de personer och organismer som inte har en röst. Och de som ännu inte har fötts.


Vi behöver dig som håller oss. Du som tar med både känslorna och intellektet till jobbet. Som vågar känna dina känslor och se dina skuggsidor. Du som vågar stå sårbar och kärleksfull. Du som vågar leka och dansa, gråta och skratta.


Vi behöver dig som vet att systemen och strukturerna vi lever i är skapade av oss människor. Och att systemen och strukturerna följaktligen också går att förändra och utveckla, av oss människor.


Vi behöver dig som värderar mänsklighetens och planetens välmående högre än personlig makt. Vi behöver dig som kräver detsamma av andra ledare. Vi behöver dig, som kan samla fler och tillsammans gå framåt. Som förstår att vi alla sitter på en bit av lösningen och att vi därmed måste samskapa framtiden. Tillsammans.


För nu är det hög tid. Vår gemensamma framtid bönfaller oss att ta ansvar. Att gå i bräschen för ett mer moget, kärleksfullt och ansvarsfullt ledarskap.

Ja. Ett mer feminint ledarskap.


Förenat. Kärleksfullt. Ansvarstagande.

För mänsklighetens skull.#rewirethesystem #feminineleadership

220 visningar0 kommentarer